Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2023 - 10:03


Ngày 28-7, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với VNPT Tuyên Quang tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2028.

Hội Nông dân tỉnh, VNPT Tuyên Quang ký kết chương trình hợp tác chuyển đổi số.

Chương trình hợp tác với các mục tiêu cụ thể: VNPT Tuyên Quang hỗ trợ triển khai các ứng dụng viễn thông - công nghệ thông tin cho Hội Nông dân để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với VNPT Tuyên Quang triển khai các giải pháp thúc đẩy ứng dụng viễn thông - công nghệ thông tin tại các cấp hội, cán bộ, hội viên trong các lĩnh vực hoạt động, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua việc tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VNPT.

Hai đơn vị triển khai hiệu quả các ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, quảng bá và tiêu thụ nông sản. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung ương Hội Nông dân và Hội Nông dân các cấp, đồng thời quảng bá thương hiệu và phát triển sản phẩm, dịch vụ VNPT. 

Theo Báo Tuyên Quang