CHUYÊN MỤC Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở

Tập huấn công tác quản lý Chương trình Mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

Ngày 11/7/2013, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác quản lý chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo (gọi tắt là Chương trình Mục tiêu quốc gia)....

Thứ 6, 12/7/2013


Kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương tình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở mien núi, vùng sâu, vùng...

Ngày 4/4/2012, Thứ trưởng Bộ TTTTT đã chủ trì cuộc họp Ban Quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Thứ 4, 17/4/2013


Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG đưa thông tin về cơ sở

Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mực tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015.

Thứ 4, 3/10/2012


Triển khai 3 dự án thành phần của Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012 – 2015

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đã chủ trì cuộc họp với Ban quản lý chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012 – 2015 để triển khai thực hiện Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG đưa thông tin về...

Thứ 6, 28/9/2012

Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở

Chương trình “Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì là 1 trong 15 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 theo Quyết định số 2331/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày...

Thứ 5, 6/9/2012
Tổng số: 9 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang