CHUYÊN MỤC Thông tin tuyển dụng

Thông báo Kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024

Thông báo Kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024

Thứ 2, 1/7/2024


Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông...

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024

Thứ 5, 20/6/2024


Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn (vòng 2),Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024 Sở Thông tin và Truyền thông

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn (vòng 2),Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024 Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ 3, 18/6/2024


THÔNG BÁO Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2024

THÔNG BÁO Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2024

Thứ 6, 26/4/2024


THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ 3, 15/8/2023


THÔNG BÁO Về việc kết quả thi, xét thăng hạng viên chức năm 2023

THÔNG BÁO Về việc kết quả thi, xét thăng hạng viên chức năm 2023

Thứ 5, 3/8/2023


Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023

Thứ 3, 30/5/2023


Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023

Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023

Thứ 4, 17/5/2023


THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/20222 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2021; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ 5, 30/6/2022


THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022; Quyết định số 635/QĐ- UBND tỉnh ngày 18/10/2021 của Ủy ban...

Thứ 5, 30/6/2022Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang