CHUYÊN MỤC Thông tin tuyển dụng

Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022

Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ 5, 5/5/2022


QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông

Thứ 5, 27/1/2022


Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021

Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021

Thứ 7, 15/1/2022


Thông Báo Kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông

Thông Báo Kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông

Thứ 2, 10/1/2022


Danh sách và triệu tập thí sinh dự thi (vòng 2), kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông

Danh sách và triệu tập thí sinh dự thi (vòng 2), kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông

Thứ 3, 21/12/2021


THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 3/12/2021


Thông Báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển viên chức năm 2020 vòng 1

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển viên chức năm 2020 vòng 1

Thứ 6, 19/11/2021


Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 3/11/2021


Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Thông tin và truyền thông

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Thông tin và truyền thông

Thứ 6, 2/7/2021


THÔNG BÁO Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Thông tin và Truyền thông 01 Chánh Thanh tra (tiếp nhận để bổ nhiệm)

Thứ 3, 5/1/2021Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang