kết quả tìm kiếm

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 S 01-TL/BTCCT Quyết định Thể lệ cuộc thi " Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang" 190 năm hình thành và phát triển 27/08/2021
2 799/STTTT-TTBCXB Quyết định V/v tuyên truyền Thông điệp 5T-“Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội 07/09/2021
3 1058/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc phạm vi,chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 03/08/2021
4 23/2021/QĐ-TTg Quyết định Hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 07/07/2021
5 2678/UBND-KGVX Công văn V/v quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 01/08/2021
6 119/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thôngtrực thuộcsở Thông tin và Truyền thông. 28/07/2021
7 120/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng Quản lýCôngnghệ thông tinvàBưu chính, Viễn thôngthuộc sởThông tin vàTruyền thông 28/07/2021
8 122/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng Thông tin -Báo chí -Xuất bảnthuộc sởThông tin vàTruyền thông 28/07/2021
9 123/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Thanh tra sởThông tin và Truyền thông. 28/07/2021
10 126/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Văn phòngsở Thông tin vàTruyền thông 28/07/2021
11 1513/SYT-NVYD Công văn Hướng dẫn giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19 19/07/2021
12 2523UBND-KGVX Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tácphòng chống dịch COVID-19 24/07/2021
13 482/TTCS-TT Quyết định Tuyên truyền chiến dịch vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 19/07/2021
14 374/QĐ-UBND Quyết định Về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thôngtỉnh Tuyên Quang 24/06/2021
15 687/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đươngthuộcSởThông tin và Truyền thôngtỉnh Tuyên Quang 24/06/2021
16 2278 /BTTTT-THH Công văn V/v đẩymạnh triển khai việcquét mã QRđể quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểmphục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 25/06/2021
17 874 QĐ/BTTTT Quyết định Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên Mạng xã hội 17/06/2021
18 284/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố 43 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 29/03/2019
19 1607/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang. 22/12/2018
20 1474/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục 43 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 11/12/2018
12345