CHUYÊN MỤC Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ 3, 15/8/2023


THÔNG BÁO Về việc kết quả thi, xét thăng hạng viên chức năm 2023

THÔNG BÁO Về việc kết quả thi, xét thăng hạng viên chức năm 2023

Thứ 5, 3/8/2023


Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023

Thứ 3, 30/5/2023


Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023

Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023

Thứ 4, 17/5/2023


THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/20222 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2021; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ 5, 30/6/2022


THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022; Quyết định số 635/QĐ- UBND tỉnh ngày 18/10/2021 của Ủy ban...

Thứ 5, 30/6/2022


Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022

Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ 5, 5/5/2022


QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông

Thứ 5, 27/1/2022


Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021

Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021

Thứ 7, 15/1/2022


Thông Báo Kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông

Thông Báo Kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và truyền thông

Thứ 2, 10/1/2022Tổng số: 20 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang