Album: Lễ công bố Quyết định nghỉ hưu của đồng chí Nguyễn Đăng Dung - Phó Giám đốc Sở TTTT tỉnh