Cơ cấu tổ chức

Thứ Ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023 - 09:26TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ

I. LÃNH ĐẠO SỞ

1) Phó Giám đốc

- Ông Nguyễn Văn Hiến

- Di động: 0913 532 998

- Email: nvhientttt@tuyenquang.gov.vn

 

B. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ

I. Văn phòng

- Điện thoại: (0207) 6 250 589

1) Chánh Văn phòng

- Ông Lê Phương Đông

- Điện thoại: (0207) 6 251 868

- Di động: 0982 015 783

+ Email: pvchitttt@tuyenquang.gov.vn

 2) Phó Chánh Văn phòng

- Bà Mã Thị Thanh Mai

- Điện thoại: (0207) 6 251 889

- Di động: 0945 737 999

- Email: mttmaitttt@tuyenquang.gov.vn

3) Chuyên viên

- Bà Hà Minh Phượng 

- Điện thoại: 0947 126 777

- Email: hmphuongtttt@tuyenquang.gov.vn

4) Kế toán

- Bà Vũ Thị Bích

- Di động: 0944 452 323

5 Lái xe

- Ông Nguyễn Thanh Hoàng

- Điện thoại: 0972 722 104

6) Văn thư

- Bà Hà Thị Mẫn

- Điện thoại: (0207) 6 250 589

- Email: htmantttt@tuyenquang.gov.vn

7) Nhân viên phục vụ

- Bà Nguyễn Thị Phương Thúy

- Điện thoại: 0346 191 818

 

III. Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin và Bưu chính, Viễn thông

- Điện thoại: (0207) 6 251 899; 0207 6251 788

1) Trưởng phòng

- Bà Hồ Thị Phương Lan

- Di động: 0915 160 266

- Email: htplantttt@tuyenquang.gov.vn

2) Phó Trưởng phòng

- Ông Hoàng Danh Tuyên

- ĐT: 0913 868 726

- Email: hdtuyentttt@tuyenquang.gov.vn

 

3) Chuyên viên

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan

- Di động: 0948 938 939

- Email: ntplantttt@tuyenquang.gov.vn

 4) Chuyên viên

- Bà Nông Thị Hải Yến

- Di động: 01688 626 364

- Email: nthyentttt@tuyenquang.gov.vn

 

V. Phòng Thông tin Báo chí, Xuất bản

- Điện thoại:(0207) 6 251 858

1) Trưởng phòng

- Ông Phạm Văn Chí

- Di động: 0912 024 722

- Email: nvkhanhtttt@tuyenquang.gov.vn

 2) Phó Trưởng phòng

- Bà Nguyễn Thị Thùy Uyên

- ĐT: 0207 6 251 858

- Email: nttuyentttt@tuyenquang.gov.vn

4) Chuyên viên

- Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp

- ĐT: 0868 598 288

- Email: guest.ngocdiep@gmail.com

5) Chuyên viên

- Bà Trần Thị Thanh

- Di động: 0981 403 818

- Email: thanhtran010188@gmail.com

 

VI. Thanh tra

  1) Chánh Thanh tra

- Ông Lê Trung Dũng

- ĐT: 0945 737 666

- Email: ltdungtttt@tuyenquang.gov.vn

2) Phó Chánh Thanh tra

- Ông Nguyễn Anh Sơn

- Di động: 0986 218 999

- Email: nasontttt@tuyenquang.gov.vn

3) Thanh tra viên

- Ông Lương Quang Dũng

- ĐT: 0968 069 909

- Email: lqdungtttt@tuyenquang.gov.vn

4) Chuyên viên

- Ông Lê Thành Trung

- Di động: 0979 982 266

- Email: lttrung996@gmail.com

 

C. ĐƠN SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  1. Giám đốc 

- Ông Bùi Văn Thắng

- ĐT: 0915 449 640

- Email: bnthangtttt@tuyenquang.gov.vn

 2. Phó Giám đốc

Ông Đinh Việt Hải 

- ĐT: 0982 787 688

- Email: dvhaitttt@tuyenquang.gov.vn

3. Phòng Kỹ thuật – Tổng hợp

Trưởng phòng: 

- Bà Khổng Thị Phương Lan

- ĐT: 0947 149 777

- Email: ktplantttt@tuyenquang.gov.vn

- Kế toán, tổng hợp:  Vũ Thị Thu Hiền

- ĐT: 0348 648 999

- Email: vtthientttt@tuyenquang.gov.vn

 - Văn Thư: Phan Thị Thu Huyền

- ĐT: 0982 496 989

 - Kỹ sư:  Ông Tống Hữu Trí

- ĐT:  0949 599 449

- Kỹ sư  Bà Hoàng Thùy Linh

- ĐT:  0976 288 866

- Kỹ sư: Ông  Nguyễn Văn Hiệp

ĐT: 0379 700 087

- Email: nvhieptttt@tuyenquang.gov.vn

 - Kỹ sư:  Bà Nguyễn Thị Ngoãn

- ĐT:  0973 639 954

4. Phòng Thông tin điện tử

- Biên tập viên: Vũ Trung Kiên

- ĐT: 0974 715 169

- Biên tập viên: Phạm Thị Yến

- ĐT: 0973 734 383

- Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hoà

- ĐT: 0396 495 159

- Kỹ sư  Bà Hà Thị Phương

- ĐT:  0988 577 438

- KTV: Ông Trần Phú Phẩm

- ĐT: 0936 450 000

- Email: tpphamtttt@tuyenquang.gov.vn
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 66.083 views

Xem tin theo ngày:   / /