CHUYÊN MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Phê duyệt kinh phí và giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Phê duyệt kinh phí và giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Thứ 2, 15/5/2023


CV số 573/STTTT-CNTT&BCVT ngày 12/5/2023 Đề xuất hỗ trợ sự nghiệp khoa học và công nghệ

Đề xuất hỗ trợ sự nghiệp khoa học và công nghệ

Thứ 2, 15/5/2023


Công văn số 418/STTTT-CNTT&BCVT V/v Đề xuất hỗ trợ sự nghiệp khoa học và công nghệ

Công văn số 418/STTTT-CNTT&BCVT V/v Đề xuất hỗ trợ sự nghiệp khoa học và công nghệ

Thứ 6, 17/3/2023


CV số 268/STTTT-CNTT&BCVT V/v Đề xuất hỗ trợ sự nghiệp khoa học và công nghệ

CV số 268/STTTT-CNTT&BCVT V/v Đề xuất hỗ trợ sự nghiệp khoa học và công nghệ

Thứ 6, 17/3/2023


Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ 5, 16/6/2022


Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên...

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thứ 6, 20/5/2022


Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 2/7/2021


Báo cáo công tác cải cách hành chính quí I,phương hướng, nhiệm vụ quí II năm 2021.

Báo cáo công tác cải cách hành chính quí I,phương hướng, nhiệm vụ quí II năm 2021

Thứ 5, 18/3/2021


Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đánh giá chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thực hiện văn bản số 5066/BTTTT-THH ngày 23/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐTTg và cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh.

Thứ 4, 13/1/2021


V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Thực hiện văn bản số 4115/UBND-TH, ngày 25/12/2020 về việc rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Thứ 3, 12/1/2021Tổng số: 108 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang