9 tháng năm 2022, doanh thu viễn thông tăng 7,15% so với cùng kỳ năm 2021

Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022 - 13:40


Theo báo cáo tình hình kinh tế, xã hội quý III và 9 tháng năm 2022 của Tổng cục Thông kê cho thấy doanh thu hoạt động viễn thông quý III/2022 ước đạt 79,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, doanh thu hoạt động viễn thông ước đạt 248,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng 9 tháng năm 2022 đạt 10,57%, cao nhất của 9 tháng các năm 2011-2022. Một số ngành dịch vụ thị trường tăng cao, đóng góp nhiều vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, như: Ngành bán buôn, bán lẻ tăng 10,24% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 1 điểm phần trăm; ngành vận tải kho bãi tăng 14,2%, đóng góp 0,83 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng cao nhất trong khu vực dịch vụ với mức tăng 41,7%, đóng góp 0,81 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,05%, đóng góp 0,52 điểm phần trăm; ngành Thông tin và Truyền thông tăng 7,65%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm.

Theo mic.gov.vn

Xem tin theo ngày:   / /