THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý

Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022 - 15:05


Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022; Quyết định số 635/QĐ- UBND tỉnh ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh số lượng, vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện thi tuyển năm 2021; Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-STTTT ngày 26/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021; Sở Thông tin và Truyền thông thông báo việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về