THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022 - 17:00


Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/20222 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2021; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:   / /