Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở

Thứ Năm, ngày 6 tháng 9 năm 2012 - 13:54


Chương trình “Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì là 1 trong 15 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 theo Quyết định số 2331/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 20/12/2011.

Mục tiêu của chương trình là xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở nhằm rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền; tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người.
Chương trình gồm 3 dự án, đó là: tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông (TT&TT) về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Theo đó mục tiêu cụ thể của từng dự án giai đoạn 2011 -2015 mà Bộ TT&TT sẽ triển khai trong thời gian tới cụ thể như sau:
Dự án 1: Xây dựng chương trình khung, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; khảo sát, xác định nhu cầu bồi dưỡng giai đoạn 2011 - 2015; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở theo chương trình khung, tài liệu bồi dưỡng đã được Bộ TT&TT ban hành.
Dự án 2: Đầu tư, xây dựng mới, nâng cấp trạm PTTH để phủ sóng vùng lõm và nâng cao chất lượng phủ sóng; Đảm bảo 100% các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo có Đài truyền thanh xã; Đảm bảo cho các thôn, bản địa bàn KT-XH khó khăn đang được trang bị trạm truyền thanh, trang thiết bị tác nghiệp cho hoạt động TT&TT cơ sở; Đảm bảo phương tiện chuyên dụng hoạt động thông tin cổ động; Phổ cập thiết bị nghe - xem cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc ít người, các điểm sinh hoạt cộng đồng dân cư chưa có thiết bị nghe và xem.
Dự án 3: Cung cấp sản phẩm, truyền hình và ấn phẩm truyền thông phục vụ thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (bao gồm sản phẩm dịch vụ bằng tiếng dân tộc phổ biến tại địa phương); Cung cấp nội dung thông tin điện tử phục vụ khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; Cung cấp xuất bản phẩm cho các xã miền núi và đồng bào dân tộc.
Chương trình dự kiến sẽ được thực hiện tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên phạm vi cả nước ở 250 huyện và 3.000 xã, trong đó ưu tiên 1.700 xã vùng sâu, vùng xa. Các dự án của Đề án dự kiến sẽ được thực hiện trong chương trình giai đoạn 2011-2015 bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông tin truyền thông cơ sở; tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở; duy trì hoạt động thường xuyên cho hệ thống TT&TT cơ sở; hỗ trợ thiết bị nghe và xem cho hộ gia đình; tăng cường nội dung TT&TT về sơ sở phục vụ đồng bào các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tổng kinh phí thực hiện các dự án dự kiến là 2.638.750 triệu đồng trong đó ngân sách Trung ương chiếm 86%, ngân sách địa phương và huy động cộng đồng là 14%. Thời gian thực hiện dự án dự kiến bắt đầu từ 01 tháng 01 năm 2011 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015. Bộ TT&TT là cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp cùng với các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức chính trị- xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quản lý các dự án thành phần. Chương trình sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động thông tin cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo bao gồm cả về nhân lực, hạ tầng thông tin, duy trì hoạt động cung cấp thông tin và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ thông tin của người dân, mang lại hiệu quả cao về kinh tế và xã hội…
Năm 2011 là năm khởi động của Chương trình giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở đó, ngày 17/3/2011, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức "Hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở cho các tỉnh được chọn làm thí điểm năm 2011".
Theo đó, trong năm 2011 Bộ TT&TT sẽ thực hiện triển khai thí điểm 2 dự án tại một số địa phương: dự án về tăng cường năng lực của cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở và dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cấp cơ sở nhằm đảm bảo cho hoạt động chuyển tải tuyên truyền thông tin đến được với mọi người dân ở vùng sâu vùng xa. Đối với dự án tăng cường năng lực cán bộ TT&TT, Bộ sẽ trực tiếp điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo của các địa phương đồng thời soạn thảo chương trình và tổ chức đào tạo ngắn hạn từ 1- 3 tháng cho cán bộ thông tin từ cấp tỉnh đến cấp xã tại 21 tỉnh, thành phố. Đối với dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cấp cơ sở sẽ thực hiện việc nâng cấp, thay đổi các trang thiết bị cho các trạm phát thanh truyền hình; cung cấp các ấn phẩm sách, tạp chí cho các điểm bưu điện văn hóa xã. Bên cạnh đó, Bộ sẽ hỗ trợ, cung cấp khoảng 60 bộ thiết bị nghe xem cho các điểm sinh hoạt dân cư cộng đồng. Trước hết trong năm đầu tiên triển khai thí điểm, Bộ sẽ trực tiếp triển khai toàn bộ dự án tại một số địa phương. Theo đó, Bộ sẽ tổ chức đào tạo cán bộ thông tin cơ sở theo hướng bồi dưỡng các báo cáo viên làm nhiệm vụ tuyên truyền; lắp đặt thay thế các trang thiết bị mới tại các trạm phát thanh truyền hình; trang bị các ấn phẩm tuyên truyền cho các đồn biên phòng ở khu vực biên giới; lựa chọn tuyên truyền phát sóng chương trình tiếng Dân tộc với những dân tộc có tỷ lệ dân số lớn.

Chương trình được triển khai trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của cả nước trong đó có tỉnh Tuyên Quang./.

Khánh Ly
 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 7.504 views

Xem tin theo ngày:   / /