Thanh tra hoạt động của cơ quan báo chí, tạp chí đặt Văn phòng đại diện tại Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 22 tháng 9 năm 2021 - 16:11


Ngày 18/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-STTTT về việc Thanh tra đột xuất việc chấp hành, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực báo chí. Theo kế hoạch trong tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động của cơ quan báo chí, tạp chí đặt Văn phòng đại diện tại Tuyên Quang

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Văn phòng đại diện 

Thông tấn xã Việt Nam tại Tuyên Quang

Để đảm bảo nội dung Kế hoạch thanh tra đề ra, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh báo cáo bằng văn bản các nội dung: khái quát chung tình hình hoạt động; danh sách nhân sự văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; bản sao Thẻ Nhà báo của trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trên cơ sở nội dung báo cáo, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kiểm tra đối soát với số liệu của các cơ quan quản lý, trường hợp nào chưa chính xác Sở Thông tin và Truyền thông thành lập đoàn, tiến hành kiểm tra trực tiếp.

Kết quả, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 04 cơ quan báo chí, tạp chí đặt Văn phòng đại diện là: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Điện tử Đồng hành Việt (Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Truyền thống và Phát triển khu vực miền núi phía (Viện nghiên cứu truyền thống và phát triển, Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam). 

Nhìn chung, các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và cộng tác viên của cơ quan báo chí thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thông tin, tuyên truyền kịp thời, đưa tin đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; phát huy đoàn kết, cùng nỗ lực xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững. Các cơ quan đã quán triệt, chỉ đạo và thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016 và các quy định liên quan và quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và cộng tác viên của các cơ quan báo chí bảo đảm theo đúng tôn chỉ, mục đích, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, xử lý nghiêm đối với phóng viên, cộng tác viên vi phạm pháp luật về báo chí và vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú ở địa phương; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí của địa phương. Bám sát định hướng thông tin, tuyên truyền của cơ quan có thẩm quyền; phân công, cử cán bộ, phóng viên tham dự đầy đủ các hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý, năm do địa phương tổ chức; các cuộc họp báo định kỳ, đột xuất do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức.

Trong thời gian qua, nhìn chung các cơ quan báo chí TW có mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Trung bình hàng tháng các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, thường trú thực hiện viết, đăng tải khoảng gần 100 tác phẩm (tin, bài, ảnh, vidio clip...) phản ánh về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội tại tỉnh trên các báo TW. Thông tin của các phóng viên thường trú đã góp phần tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh với đồng bào cả nước.

Về chấp hành pháp luật: khi thành lập cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú tại tỉnh, các cơ quan báo chí TW đều có văn bản thông báo tới UBND tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương. Các cơ quan đại diện tại Tuyên Quang đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi đặt văn phòng thường trú: có trụ sở để đặt cơ quan đại diện ổn định từ 03 năm trở lên; Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện.

Trưởng cơ quan đại diện chịu trách nhiệm điều hành cho mọi hoạt động của cơ quan đại diện là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, đã được cấp Thẻ Nhà báo. Các phóng viên hoạt động thường trú trên địa bàn tỉnh đều là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Bộ luật lao động. Đa số các phóng viên đều đã được cấp Thẻ Nhà báo tại cơ quan báo chí xin đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú; có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn.

Trong thời gian tới Sở TT&TT sẽ tăng cường hoạt động quản lý nhà nước đối với các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn; sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú (nếu có); thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú để Bộ TT&TT xem xét, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh theo quy định của pháp luật.

TTBCXB  
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.269 views

Xem tin theo ngày:   / /