Số hóa hạ tầng viễn thông thụ động trên bản đồ số

Thứ Ba, ngày 5 tháng 1 năm 2021 - 13:32


Thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Số hóa hạ tầng Viễn thông thụ động trên bản đồ số tỉnh Tuyên Quang”.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông thực hiện báo cáo theo mẫu biểu dưới đây.
 


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 101 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang  

Xem tin theo ngày:   / /