Quyết định Công nhận kết quả đánh giá, xếp loạichất lượngcác phòng chuyênmôn, đơn vị sự nghiệp công lậpvàcông chức, viên chức, người lao độngnăm 2020

Thứ Ba, ngày 22 tháng 12 năm 2020 - 08:54


Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các phòng chuyên môn và kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động thuộcSở Thông tin và Truyền thông năm 2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 101 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang  

Xem tin theo ngày:   / /