Thông báo Kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức

Thứ Năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020 - 08:54


Thông báo Kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 101 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang  

Xem tin theo ngày:   / /