Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến 2030

Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016 - 11:24


Ban hành kèm theo Quyết định 256/QĐ-UBND, ngày 04/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

 Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến 2030.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 4.163 views