CHUYÊN MỤC Công nghệ Thông tin

Chuyển đổi số ở vùng cao

Đẩy mạnh chuyển đổi số giúp đồng bào các dân tộc ở địa bàn vùng cao rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao dân trí, tối ưu quy trình sản xuất, hàng hóa tham gia tiếp cận các thị trường lớn... Chuyển đổi số không chỉ được xem như một giải pháp để thích ứng với tình hình...

Thứ 2, 8/8/2022


Điện toán đám mây - xu hướng công nghệ mới cho doanh nghiệp

Công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing) được xem là lời giải phù hợp nhất để giải "bài toán" cân bằng giữa nguồn lực có hạn với nhu cầu đầu tư công nghệ mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải. Trong các nền tảng cloud đang có mặt trên thị trường, VNPT Cloud...

Thứ 6, 5/8/2022


Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 2.0

Ngày 25/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 2.0.

Thứ 3, 26/7/2022


Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 18/7, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 767/STTTT-CNTT&BCVT V/v tuyên truyền Cuộc thi sáng tác Biểu trưng chuyển đổi số quốc gia.

Thứ 4, 20/7/2022


421 tổ công nghệ cộng đồng được thành lập

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, các xã, phường, thị trấn đã thành lập 421 tổ công nghệ cộng đồng, với 2.235 thành viên.

Thứ 5, 7/7/2022


Triển khai kế hoạch Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Tuyên Quang

Ngày 20/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 20/6/2022


Tuyên Quang: Ban hành danh mục 31 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

Ngày 06/6/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang, bao gồm 31 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Thứ 4, 8/6/2022


Bộ Thông tin và Truyền thông: Hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4

Ngày 16/5/2022, Bộ TT&TT đã có Văn bản số 1832/BTTTT-THH về việc đôn đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Văn bản được gửi đến các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành.

Thứ 3, 17/5/2022


Ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đối số quốc gia. Theo đó, ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đối số quốc gia.

Thứ 3, 26/4/2022


Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

Ngày 6/3/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 797/BTTTT-THH hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022. Công văn được gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

Thứ 4, 9/3/2022Tổng số: 733 | Trang: 1 trên tổng số 74 trang