Kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2023 - 14:49


Thực hiện kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang về kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất. Ngày 18/10/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì đã kiểm tra đột xuất tại các tổ chức, cá nhân hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

                           Đoàn kiểm tra ngẫu nhiên các sản phẩm đang được bày bán tại FPT shop                             địa chỉ đường Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông được quy định tại Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – phần truy nhập vô tuyến” có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021; việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất; kiểm tra ngẫu nhiên các sản phẩm thiết bị di động đầu cuối đang được bày bán tại các điểm bán hàng; việc nhập khẩu, phân phối, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất… 

Đoàn kiểm tra ngẫu nhiên các sản phẩm đang được bày bán tại hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Sơn Dương.


Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các sản phẩm đảm bảo về chất lượng, quy chuẩn. Không còn bán, lưu thông các sản phẩm không tích hợp mạng 4G theo quy định tại Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tổ chức 2 đợt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh mô hình chuỗi; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đơn lẻ trên địa bàn toàn tỉnh và dự kiến kết thúc trước ngày 15/11/2023.

Thanh tra Sở

Thông tư 43/TT-BTTTT :https://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/43TT.PDF