Tuyên Quang: Tập trung thúc đẩy sử dụng 38 nền tảng số trong năm 2022 và các năm tiếp theo

Thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2022 - 14:20


Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4657/UBND-THCBKS về việc tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tập trung thúc đẩy sử dụng 38 nền tảng số phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh một cách toàn diện.

38 nền tảng số gồm có: Nền tảng Điện toán đám mây, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP); Nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC); Nền tảng Trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC); Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu; Nền tảng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang; Cổng dịch vụ công quốc gia; Nền tảng trợ lý ảo; Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới; Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCS); Ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang; Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân; Nền tảng bản đồ số; Nền tảng CSDL về đất đai; Nền tảng dạy học trực tuyến; Nền tảng đại học số; Nền tảng CSDL quốc gia về doanh nghiệp; Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp; Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản; Nền tảng bảo tàng số; Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch; Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa; Nền tảng quản lý tiêm chủng; Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử; Nền tảng trạm y tế xã; Nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải; Nền tảng sàn thương mại điện tử; Nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử; Nền tảng CSDL quốc gia về bảo hiểm xã hội; Nền tảng hóa đơn điện tử; Nền tảng phát thanh số (trực tuyến); Nền tảng truyền hình số (trực tuyến); Nền tảng địa chỉ số; Sàn thương mại điện tử Postmart.vn; Sàn thương mại điện tử Voso.vn; Các nền tảng thanh toán trực tuyến (dịch vụ Mobile Money; dịch vụ thanh toán của ngân hàng); Xem truyền hình trực tuyến chính thức VTVGo; Nền tảng Trình duyệt Cốc Cốc.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung triển khai, sử dụng các nền tảng phục vụ Chính quyền số theo Danh mục các nền tảng số tập trung sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo phục vụ xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, chủ động triển khai sử dụng các nền tảng số quốc gia do bộ, ngành chủ quản phát triển. Ưu tiên bố trí, phân bổ đủ nguồn nhân lực để triển khai, sử dụng các nền tảng số dùng chung của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai. Tuyên truyền, định hướng các doanh nghiệp thuộc ngành quản lý tăng cường sử dụng các nền tảng số tập trung sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo, các nền tảng chuyển đổi số thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số tại địa chỉ: https://smedx.mic.gov.vn; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đo lường, đánh giá mức độ sử dụng các nền tảng số đã được lựa chọn.

Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ hằng tháng thực hiện đo lường, đánh giá mức độ sử dụng các nền tảng số đã được lựa chọn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số; phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp phát triển nền tảng số, cơ quan chủ quản các nền tảng số quốc gia, các cơ quan đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, sử dụng các nền tảng số dùng chung của tỉnh. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ đào tạo, tập huấn các nền tảng số đã được lựa chọn cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại các huyện, thành phố.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tập trung triển khai, sử dụng các nền tảng phục vụ Chính quyền số theo Danh mục các nền tảng số tập trung sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo (có phụ lục kèm theo); chỉ đạo, đôn đốc Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia sử dụng các nền tảng xã hội số; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; chuyển giao hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số và khi tham gia các hoạt động trên môi trường số.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ động thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nền tảng số triển khai trên địa bàn tỉnh đến người dân, doanh nghiệp biết và tham gia cài đặt, sử dụng.

Theo Tuyenquang.gov.vn


Tổng số: 0 | Trang: 1 trên tổng số 0 trang  

Xem tin theo ngày:   / /