Chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử, mạng xã hội

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022 - 09:42


Cùng với sự phát triển của mạng internet, các trang thông tin điện tử (TTĐT) và mạng xã hội đã tạo nên nhiều thay đổi lớn trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan Nhà nước phải có cách quản lý phù hợp để vừa đảm bảo đúng về chính sách pháp luật, vừa khuyến khích, phát huy được mặt tích cực của hệ thống trang TTĐT và mạng xã hội (MXH).

Ông Vũ Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có 40 trang TTĐT tổng hợp của các cơ quan Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp Sở đã cấp phép hoạt động. Thời gian qua, hệ thống cổng, trang TTĐT trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời cung cấp những thông tin chính thống giới thiệu quê hương con người xứ Tuyên, cơ chế chính sách, các dịch vụ hành chính công trực tuyến… Cùng với trang TTĐT, mạng xã hội với khả năng tương tác cao, độ bao phủ rộng, sử dụng thuận tiện đã thu hút được đông đảo người sử dụng.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện Hàm Yên thường xuyên
kiểm tra tin bài trên trang thông tin điện tử của huyện.

Những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm tốt công tác quản lý, thực hiện cấp phép đối với trang TTĐT tổng hợp, quản lý cung cấp, sử dụng thông tin công cộng trên các trang TTĐT đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên theo dõi, quản lý nội dung thông tin trên các trang TTĐT, mạng xã hội, kịp thời tham mưu ban hành văn bản nhắc nhở các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc quy định trong quản lý, cung cấp, sử dụng trang TTĐT tổng hợp.

Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên MXH. Bộ Quy tắc nhằm mục đích phát triển lành mạnh MXH tại Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Đồng thời, Bộ Quy tắc hướng tới xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên MXH, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên MXH.

Bộ Quy tắc có quy định cụ thể đối với nhóm người trong xã hội. Bộ Quy tắc khuyến khích mỗi người sử dụng MXH để tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, lan tỏa việc tốt đẹp. Anh Bùi Toàn Thắng, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện Hàm Yên chia sẻ: “Bộ quy tắc ngắn gọn, đề cập đầy đủ trách nhiệm các bên, hướng dẫn ứng xử của cán bộ công chức, sát sườn với quyền lợi của chúng tôi. Đây là “áo giáp” phòng ngừa, ngăn chặn những yếu tố xấu độc, phi đạo đức, văn hóa; đồng thời lan tỏa những giá trị, hiệu ứng tích cực trên không gian mạng”.

Vừa qua, Tỉnh ủy có Kế hoạch số 254-KH/TU về “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay”. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông thực hiện cấp phép trang thông tin điện tử đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước; rà soát khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của một số trang TTĐT; xử lý nghiêm tình trạng “báo hóa” trang TTĐT, trang mạng xã hội. Các sở, ban, ngành địa phương theo dõi và cập nhật thông tin đăng tải về ngành để kịp thời phản bác đối với những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh…

Trang TTĐT và mạng xã hội có đầy đủ tính chất của một xã hội thu nhỏ. Để trở thành một công dân xã hội số, đòi hỏi mỗi người cần nâng cao nhận thức, làm chủ và kiểm soát tốt hành vi, hình thành những kỹ năng đề kháng với những thông tin xấu độc. Tất cả đều nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một không gian mạng lành mạnh, an toàn, văn minh, tiến bộ.   

Theo baotuyenquang.com.vn


Tổng số: 520 | Trang: 1 trên tổng số 52 trang  

Xem tin theo ngày:   / /