421 tổ công nghệ cộng đồng được thành lập

Thứ Năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022 - 09:27


Theo Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, các xã, phường, thị trấn đã thành lập 421 tổ công nghệ cộng đồng, với 2.235 thành viên.

Tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh lực lượng đắc lực hỗ trợ chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Trong đó, có 34 tổ cấp xã, 387 tổ thôn, xóm. Tổ công nghệ cộng đồng thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ trên các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số, xã hội số như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn; hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử; mở tài khoản, thanh toán điện tử; sử dụng dịch vụ số phục vụ các nhu cầu thiết yếu về y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch...

Theo baotuyenquang.com.vn