Khai mạc huấn luyện tự vệ và kết nạp chiến sỹ tự vệ năm 2022

Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022 - 14:56


Ngày 28/4, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Khai mạc huấn luyện tự vệ và kết nạp chiến sỹ tự vệ năm 2022. Dự và chỉ đạo huấn luyện có đồng chí Vũ Tuấn Bí thư Chi bộ, Giám đốc sở, Chính trị viên trưởng Ban CHQS Sở Thông tin và truyền thông.

Đồng chí Vũ Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố, trao Quyết định hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ cho đồng chí Trần Phú Phẩm; công bố, trao Quyết định kết nạp dân quân tự vệ mới cho đồng chí Vũ Trung Kiên; Hà Thị Phương.

Phát biểu khai mạc, quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2022, đồng chí Vũ Tuấn, Giám đốc sở nhấn mạnh, năm 2022, tình hình thế giới, khu vực có thể tiếp tục diễn biến phức tạp; hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Tuy nhiên xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo; hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai; hoạt động khủng bố, và những tranh chấp về biên giới, lãnh thổ tài nguyên vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi... Những vấn đề trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2022. Các đồng chí tự vệ Sở Thông tin và Truyền thông cần quán triệt và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là: Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; ăng cường bồi dưỡng bản chất giai cấp công nhân, tinh thần yêu nước, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật; giáo dục hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tình hình nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố.

Tiếp tục quán triệt nắm chắc nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Tham mưu với Cấp uỷ, Lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao.

Hai là: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực theo qui định và hướng dẫn của Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương.

Ba là: Thực hiện tốt việc huấn luyện theo kế hoạch đã được phê duyệt với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, huấn luyện phải đúng nội dung, chương trình và thời gian, quân số tham gia huấn luyện phải đạt từ 100% trở lên; kết hợp giữa huấn luyện với luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan.

Bốn là: Trong huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật với chiến thuật, lý thuyết với thực hành, biết sử dụng thành thạo vũ khí có trong biên chế với vũ khí tự tạo. Vận dụng sáng tạo cách đánh và sở trường của Tự vệ, biết hiệp đồng với các lực lượng xử trí các tình huống trong “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn và phòng chống khủng bố.

Năm là: Chuẩn bị tốt mọi mặt cho huấn luyện, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình. Thường xuyên kiểm tra nắm chắc chất lượng huấn luyện của các đối tượng, kịp thời rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót để tổ chức huấn luyện ngày một tốt hơn…

Trong thời gian 7 ngày, 09 chiến sỹ thuộc lực lượng tự vệ của Sở sẽ được huấn luyện các nội dung về chính trị và quân sự gồm: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên gới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển và Luật biển Việt Nam, tuyên bố ứng xử các bên ở biển Đông...; Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: Khám súng, mang, đeo, treo súng, xuống súng tiểu liên AK; tập bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh; sử dụng lựu đạn, thủ pháo trong chiến đấu…

Thông qua huấn luyện nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương; củng cố, trang bị thêm kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy tham mưu, tổ chức thực hành huấn luyện giáo dục chính trị, quân sự, làm cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương trong tình hình mới…/.

Đồng chí Phạm Văn Chí, Chánh Văn phòng Sở trao Quyết định

kết nạp dân quân tự vệ mới cho đồng chí Vũ Trung Kiên.

Đại diện đội dân quân tự vệ ký kết giao ước thi đua

TTBCXB
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.603 views

Xem tin theo ngày:   / /