Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, phòng chống dịch Covid 19.

Thứ Tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022 - 10:48


Mới đây, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản số 1020/UBND-THCBKS về việc triển về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, phòng chống dịch Covid – 19. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng phần mềm, triển khai ứng dụng khai báo F0 được kết nối Internet qua website https://khaibaof0.tuyenquang.gov.vn

Giao diện ứng dụng Hệ thống quản lý dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tuyên Quang

Triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày17/3/2022 của Chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch Covid – 19, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phòng chống dịch.

Theo đó, Sở đã xây dựng phần mềm, triển khai ứng dụng khai báo F0 được kết nối Internet qua website https://khaibaof0.tuyenquang.gov.vn (có thể sử dụng trên máy tính và điện thoại thông minh). Với các chức năng khai báo cho người dân khi nhiễm dịch Covid-19 và khi khỏi bệnh; chức năng cho cán bộ y tế, lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn xác nhận và ra quyết định cách ly/khỏi bệnh, xuất biểu báo cáo theo yêu cầu… Giao diện đơn giản, thuận tiện dễ sử dụng. Tất cả người dân trên địa bàn khi xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đều có thể khai báo tại trang web https://khaibaof0.tuyenquang.gov.vn.

Ứng dụng khai báo F0 giúp người dân sau khi phát hiện có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (thông qua việc tự xét nghiệm, xét nghiệm tại nơi làm việc, xét nghiệm tại các cơ sở y tế, xét nghiệm tại các tỉnh khác …) thực hiện cách ly và tự khai báo y tế trên phần mềm mà không nhất thiết phải đến Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (Trạm y tế cấp xã) hoặc cơ quan Y tế khác để khai báo.

Thông qua ứng dụng giúp Trạm y tế cấp xã tăng cường khả năng quản lý F0 đang cách ly, điều trị trên địa bàn; thường xuyên, kịp thời cập nhật số F0 mắc mới, nắm bắt tình trạng diễn biến sức khỏe của F0 trên địa bàn quản lý; từ đó kịp thời hỗ trợ y tế cho F0, đặc biệt là đối với các F0 xuất hiện “Tình trạng bất thường về sức khỏe”.

Giúp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19, UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) thuận lợi trong việc nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động hỗ trợ người dân về các thủ tục hành chính (ban hành quyết định cách ly tại nhà/nơi cư trú, quyết định hoàn thành cách ly tại nhà/nơi cư trú).

Để triển khai hiệu quả, đồng bộ trên địa bàn, UBND tỉnh chỉ đạo sử dụng ứng dụng khai báo F0 tại trang website: https://khaibaof0.tuyenquang.gov.vn để phục vụ nhân dân khai báo khi nhiễm/khỏi bệnh dịch Covid – 19.

Đồng thời giao Sở Y tế sử dụng ứng dụng khai báo F0 trong quản lý, theo dõi F0 mới nhiễm và F0 khỏi bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Triển khai ứng dụng và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế của các trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai ứng dụng tới UBND cấp xã để lãnh đạo và cán bộ xã sử dụng ứng dụng tiếp nhận khai báo từ người dân, ra quyết định cách ly y tế/xác nhận khỏi bệnh cho người dân; Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn trên hệ thống truyền thanh cơ sở, triển khai tới từng thôn, bản, tổ nhân dân để người dân biết và sử dụng ứng dụng, tại thuận lợi trong quá trình khai báo, quản lý và theo dõi đối với người nhiễm/khỏi bệnh Covid -19.

Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trong toàn tỉnh về việc khai báo tình hình nhiễm bệnh/khỏi bệnh qua ứng dụng nêu trên

Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hoạt động của ứng dụng được ổn định; cung cấp các tài khoản quản lý tới Sở Y tế, UBND cấp huyện và UBND cấp xã và các tài liệu hướng dẫn cho từng đối tượng sử dụng.

Các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai  thực hiện các nội dung chỉ đạo đảm bảo người dân có thể thực hiện khai báo tình hình nhiễm Covid-19 qua ứng dụng từ ngày 01/4/2022.

QLCNTT-BCVT
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.801 views

Xem tin theo ngày:   / /