Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022 - 03:48


Ngày 21/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Tham dự hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp với lãnh đạo đơn vị, tổ chức cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ, vận động đoàn viên thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đoàn kết tập thể có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động tập thể, thực hiện tốt chức năng quan lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; hoàn thành kế hoạch được giao.

BCH Công đoàn phối hợp cùng chính quyền tham gia xây dựng, thực hiện đầy đủ, đúng thời gian các chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời như: Lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp nghề, đóng BHXH, BHYT và các chế độ quy định khác; phối hợp xét nâng lương trước thời hạn cho 02 đoàn viên; nâng lương thường xuyên cho 11 đoàn viên và nâng phụ cấp thâm niên nghề và vượt khung cho 02 đoàn viên; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động trong đơn vị: Tặng quà cho các cháu nhân ngày tết thiếu nhi; trao quỹ khuyến học cho các cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập…

Cùng với đó, BCH Công đoàn phối hợp cùng chính quyền tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên tổ chức. Trong các tháng năm 2021, tỷ lệ đoàn viên xếp loại A đạt từ 98% trở lên; Trong năm 2021, BCH Công đoàn đã nhận xét, giới thiệu và kết nạp 04 đoàn viên ưu tú cho Đảng…

Tuy nhiên, trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên phần lớn các hoạt động vui chơi, thể thao không triển khai được kịp thời, các hoạt động phong trào thi đua đôi lúc còn chậm, các hoạt động viên hóa, văn nghệ chưa được duy trì thường xuyên…

Đồng chí Vũ Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, BCH Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn viên trong đơn vị và các đối tượng liên quan; duy trì phát động các phong trào thi đua, động viên cán bộ, đoàn viên trong đơn vị ứng dụng công nghệ khoa học vào công việc; duy trì thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 100% cán bộ đoàn viên thực hiện tốt Quy định văn hóa công sở, thi đua học tập nâng cao trình độ, sáng tạo trong công tác quản lý, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 100% gia đình đoàn viên đạt gia đình văn hóa…

Ký giao ước thi đua các phòng ban cơ quan, đơn vị

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nghe Đánh giá, tổng kế cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2021; Thông qua chương trình công tác năm 2022; Báo cáo thu chi tài chính năm 2021; Công khai tài chính năm 2022; Báo cáo Công tác thanh tra nhân dân năm 2021. Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, giải đáp ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức; Bầu Ban Thanh tra nhân dân; Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị với tổ chức công đoàn, các phòng ban cơ quan; Công bố quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác./.

PV


 

Xem tin theo ngày:   / /