Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021 - 15:28


Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Xem tin theo ngày:   / /