Đẩy mạnh triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid trên điện thoại di động và các thiết bị thông minh trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021 - 09:52


Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, các văn bản của Bộ Y tế, UBND tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các Tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang; các cơ quan báo chí; các Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông đẩy mạnh triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “PC-Covid” trên điện thoại di động và các thiết bị thông minh.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị triển khai đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code kiểm soát “PC-Covid” tại trụ sở cơ quan để kiểm soát người đến/vào liên hệ công tác; cài đặt ứng dụng và khai báo y tế điện tử cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho người nhà về lợi ích của ứng dụng “PC-Covid” và cách cài đặt và sử dụng trên điện thoại di động thông minh hoặc các thiết bị thông minh khác. 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, vận động, hướng dẫn cài đặt ứng dụng “PC-Covid” đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; dán poster tại khu vực bộ phận một cửa, nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn quản lý.

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh, điểm tập trung đông người, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú... bắt buộc đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code kiểm soát “PC-Covid” tại trụ sở; cài đặt ứng dụng trên cho nhân viên và giới thiệu khách hàng cài đặt khi sử dụng dịch vụ, khi ra vào trụ sở, các địa điểm thuộc quyền quản lý...

Sở Y tế phổ biến đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code kiểm soát “PC-Covid” tại cơ sở; hướng dẫn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh đều thực hiện cài đặt ứng dụng “PC-Covid” và thực hiện khai báo y tế điện tử trên ứng dụng này.

Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phát động, triển khai phong trào cài đặt ứng dụng “PC-Covid” (hoặc sổ sức khỏe điện tử) trong toàn bộ đoàn viên, thanh niên và tổ chức phong trào hỗ trợ người dân cài đặt.

Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến đến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code kiểm soát “PC-Covid” tại trụ sở; vận động học sinh, sinh viên cài đặt ứng dụng “PC-Covid” cho mình và người thân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo hỗ trợ tuyên truyền cho ứng dụng “PC-Covid” trên các màn hình quảng cáo ngoài trời. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh triển khai ứng dụng đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại các trung tâm thương mại, các chợ... trong lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh bắt buộc đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code kiểm soát “PC-Covid” tại trụ sở; vận động công nhân, người lao động... cài đặt ứng dụng “PC-Covid” cho mình và người thân.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị giao thông phổ biến ứng dụng tại các bến xe, bến bãi... trên địa bàn tỉnh. Chủ trì kiểm soát, yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đăng ký điểm chốt kiểm dịch, dán mã code kiểm soát “PC-Covid” cho các phương tiên giao thông vận tải hành khách liên tỉnh để kiểm soát hành khách đi xe đến/vào tỉnh. 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đưa tin tuyên truyền và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo người dân biết, sử dụng ứng dụng “PC-Covid”.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân đã có cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, có thể khai báo y tế và quét mã bằng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” đã có sẵn.

Mọi vấn đề cần phối hợp, đề nghị liên hệ phòng Quản lý CNTT&BCVT, Sở Thông tin và Truyền thông; điện thoại 0207.6251.788. 
 

CNTT&BCVT

 

 

Xem tin theo ngày:   / /