Họp Ban tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2021

Thứ Tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021 - 16:48


Sáng ngày 25/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Họp Ban tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang lần thứ I – năm 2021 xây dựng kế hoạch tổ chức trao giải và bế mạc liên hoan phát thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ban tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang lần thứ I – năm 2021 đã thảo luận về việc tổ chức thực hiện chương trình trao giải và bế mạc liên hoan phát thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban tổ chức; Báo cáo đánh giá kết quả liên hoan; Tuyên truyền về Liên hoan trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin Đối ngoại, Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông và trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Liên hoan phát động trên quy mô toàn tỉnh với 100% các Đài cơ sở cấp xã, phường, thị trấn tham gia. Liên hoan được tổ chức theo 2 cấp, cấp tỉnh và cấp huyện từ tháng 3/2021. Liên hoan phát thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang lần thứ I – năm 2021 có 28 Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở do Ban Tổ liên hoan của các huyện, thành phố trong tỉnh lựa chọn tham dự.

Đây là dịp để các đơn vị giao lưu học hỏi, giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên Ban Biên tập, cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở trong quá trình soạn thảo, biên tập và tổ chức xây dựng, sản xuất các chương trình phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở đồng thời khuyến khích sáng tạo, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh; giới thiệu những tác phẩm phát thanh xuất sắc tới đông đảo thính giả.

Tuyenquangtv.vn

Xem tin theo ngày:   / /