Tuyên Quang xếp nhóm thứ 3 trong bảng xếp hạng chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 2020

Thứ Năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021 - 15:59


Chiều ngày 19/10, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến công bố báo cáo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4.

Kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam đồng thời theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, tỉnh để có giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng một lần nữa nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của tiến trình chuyển đổi số với các quốc gia, thành phố,  đồng thời chỉ rõ, trên bình diện quốc gia, chuyển đổi số gồm 3 trụ cột Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Phát triển Chính phủ số để phục vụ người dân tốt hơn, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Phát triển kinh tế số giúp người dân giàu hơn. Và phát triển xã hội số cho người dân hạnh phúc hơn.

Theo báo cáo xếp hạng chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 được Bộ TT&TT công bố, tỉnh Tuyên Quang xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố cả nước về mức độ chuyển đổi số (DTI). Đây là kết quả phản ánh thực tế của một tỉnh miền núi còn khó khăn như Tuyên Quang trong nỗ lực từng bước thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Cụ thể, Tuyên Quang được xếp vào nhóm thứ 3 trong 4 nhóm, với chỉ số DTI là 0,2714 (chỉ số trung bình cấp tỉnh là 0,3026). Trong đó, xếp hạng chính quyền số của tỉnh đứng thứ 53, xếp hạng về kinh tế số xếp thứ 43, xếp hạng xã hội số đứng thứ 39.

Xếp hạng DTI năm 2020 của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh theo 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mỗi trụ cột gồm 7 chỉ số chính, đánh giá về: Chuyển đổi nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng và nền tảng số, thông tin và dữ liệu số, hoạt động chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng, đào tạo và phát triển nhân lực.

Mỗi chỉ số chính có những chỉ số thành phần khác nhau và trong mỗi chỉ số thành phần cũng có các tiêu chí tương tự tiêu chí đánh giá của chỉ số chính. Các chỉ số chính, chỉ số thành phần và các tiêu chí để đo lường được xây dựng bám sát theo nội dung chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong năm 2020, việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngày càng thuận tiện. Đến nay, 12/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, 50/92 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Chương trình, Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025.

Thời gian tới, Tuyên Quang sẽ ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây sẽ là cơ sở để tỉnh triển khai thành công các nhiệm vụ về Chuyển đổi số, từng bước cải thiện xếp hạng chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh trong những năm tiếp theo.

Hoàng Nam