Vi phạm liên quan đến xuất bản, 3 đơn vị bị phạt 123 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021 - 15:44


Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số 22, 23 và 24/QĐ-XPVPHC ngày 27-5-2021) với 3 đơn vị vì đã vi phạm trong hoạt động xuất bản.

Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính với Nhà Xuất bản Thanh Niên (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vì đã sử dụng văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không có đầy đủ thông tin theo mẫu số 16 ban hành kèm Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT ngày 7-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để xuất bản bộ sách "Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan" (Giấy xác nhận đăng ký xuất bản số 651/XN-CXBIPH ngày 1-2-2021 do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp).

Xử phạt vi phạm hành chính với Công ty TNHH Sách lịch Sen Việt (trụ sở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) vì đã phát hành xuất bản phẩm bộ sách "Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan" gồm 10 tên sách của Nhà Xuất bản Thanh Niên xuất bản nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

Xử phạt vi phạm hành chính với Công ty TNHH thương mại Thiên Thành (trụ sở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vì đã có 11 hành vi vi phạm liên quan đến phát hành xuất bản phẩm liên kết "Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan" cho Công ty TNHH Sách lịch Sen Việt khi chưa có quyết định phát hành của Giám đốc Nhà Xuất bản Thanh Niên.

Căn cứ Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành phạt tiền Nhà Xuất bản Thanh Niên 3 triệu đồng; phạt Công ty TNHH Sách lịch Sen Việt 10 triệu đồng và phạt Công ty TNHH thương mại Thiên Thành 110 triệu đồng.

Theo: mic.gov.vn

Xem tin theo ngày:   / /