BIỂU THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CÁC ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Tính đến 25/11/2020)

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 - 14:37


Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 133 trạm truyền thanh cơ sở. Trong đó: 72 đài đang hoạt động tốt; 61 đài đang hỏng (08 đài đang nâng cấp sửa chữa theo Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; 10 đài do huyện sửa chữa).


File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.503 views