Đề tài: Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016 - 08:29Đề tài: Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

 

1- Quyết định 687/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề tài "Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang trên các phương tiện truyền thông đại chúng"

2- Nội dung đề tài

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 4.345 views


Tổng số: 0 | Trang: 1 trên tổng số 0 trang  

Xem tin theo ngày:   / /