THÔNG TIN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH-VIỄN THÔNG-INTERNET

Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016 - 13:28


Tỉnh Tuyên Quang hiện có 02 doanh nghiệp bưu chính, 03 doanh nghiệp viễn thông và 01 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet.

 THÔNG TIN

Về các doanh nghiệp bưu chính – viễn thông - Internet
(Thông tin đến 31/8/2016)

I. Doanh nghiệp bưu chính
1. Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

- Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Hùng ; Điện thoại: 0912 600 389
- Địa chỉ: Số 609, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027 3922 266 Fax: 027 3922 667
- Website: www.tuyenquang.vnpost.vn

2. Chi nhánh Công ty cổ phần bưu chính viettel Tuyên Quang
- Giám đốc: Ông Phạm Trường Duy; Điện thoại: 01682273333
- Địa chỉ: Số 209, đường Trần Phú, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027.6250622
- Website: www.viettelpost.com.vn

II. Doanh nghiệp viễn thông, Internet
1. Viễn thông Tuyên Quang

- Giám đốc: Ông Trần Quốc Hải; Điện thoại: 0913250089
- Địa chỉ: Số 2, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027 3816 585 Fax: 027 3824 186
- Website: www.vnpttuyenquang.vn

2. Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang
- Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Thịnh; Điện thoại: 0915.696.688
- Địa chỉ: Số 2, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027 3828818

3. Chi nhánh Viettel Tuyên Quang
- Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hưng; Điện thoại: 01682271111
- Địa chỉ: Tổ 26, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027 6250 002 Fax: 027 6520 002
- Website: www.viettel.com.vn

4. Chi nhánh Mobifone Tuyên Quang
- Giám đốc: Ông Lương Văn Hải; Điện thoại: 0906541985
- Địa chỉ: 547, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 0273826648 Fax: 0273826300
- Website: www.mobifone.com.vn/

5. Công ty cổ phần viễn thông FPT – Chi nhánh Tuyên Quang.
- Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Tư; Điện thoại: 0932286555.
- Địa chỉ: 236, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 027 6252 666-2750
- Website: www.fpt.com.vn/
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 7.063 views