Số - ký hiệu: 1513/SYT-NVYD Ngày ban hành: 19/07/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 28/07/2021
Trích yếu: Hướng dẫn giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


văn bản cùng lĩnh vực

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 23/2021/QĐ-TTg Quyết định Hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 07/07/2021
2 98/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 08/08/2019
3 04/KH-BCĐ Kế hoạch KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2019 09/07/2019
4 5/2019/TT-BTTTT Thông Tư Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 09/07/2019
5 4/2019/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 05/07/2019
6 651/UBND-THCB Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ 18/03/2019
7 01/QĐ-BCĐ Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang 14/01/2019
8 Số: 27/2018/NĐ-CP Nghị Định Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018
9 Số : 09/QĐ-STTTT Quyết định Quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 02/01/2018
10 14/2017/TT-BTTTT Thông Tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 23/06/2017
11 13/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 23/06/2017
12 846/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. 09/06/2017
13 06/2017/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 02/06/2017
14 05/2017/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sơ" thuộc Chương trình mục tiểu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 02/06/2017
15 441/QĐ-BTTTT Quyết định Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 28/03/2017
16 433/QĐ-BTTTT Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 27/03/2017
17 414/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 23/03/2017
18 413/QĐ-BTTTT Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông 23/03/2017
19 409/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia 23/03/2017
20 358/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đến giai đoạn 2016-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 20/03/2017