Số - ký hiệu: 98/KH-UBND Ngày ban hành: 08/08/2019
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


văn bản cùng lĩnh vực

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1548/UBND-NC Quyết định V/v triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng bộ pháp điển 15/04/4023
2 409/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Quyết định VV Khai thác, sử dụng tài liệutuyên truyền pháp luật 04/04/2024
3 46/KH-SVHTT&DL Quyết định Tổchức Cuộc thi “ẢnhDu lịch Tuyên Quang”năm 2024 02/04/2024
4 117/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục 41 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 02/02/2024
5 2671/UBND-NC Quyết định Đẩy mạnh tuyên truyền, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia 21/06/2023
6 59/TB-UBND Văn bản hợp nhất Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 06/06/2023
7 1964/UBND-TH Công văn Tập trung thực hiện hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 15/05/2023
8 1676/UBND-NC Công văn V/v quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 25/04/2023
9 1513/SYT-NVYD Công văn Hướng dẫn giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19 19/07/2021
10 23/2021/QĐ-TTg Quyết định Hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 07/07/2021
11 04/KH-BCĐ Kế hoạch KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2019 09/07/2019
12 5/2019/TT-BTTTT Thông Tư Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 09/07/2019
13 4/2019/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 05/07/2019
14 651/UBND-THCB Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ 18/03/2019
15 01/QĐ-BCĐ Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang 14/01/2019
16 Số: 27/2018/NĐ-CP Nghị Định Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018
17 Số : 09/QĐ-STTTT Quyết định Quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 02/01/2018
18 14/2017/TT-BTTTT Thông Tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 23/06/2017
19 13/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 23/06/2017
20 846/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. 09/06/2017