Số - ký hiệu: 1607/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/12/2018
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 02/10/2019
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về


văn bản cùng lĩnh vực

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 S 01-TL/BTCCT Quyết định Thể lệ cuộc thi " Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang" 190 năm hình thành và phát triển 27/08/2021
2 1058/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc phạm vi,chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 03/08/2021
3 2678/UBND-KGVX Công văn V/v quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 01/08/2021
4 119/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thôngtrực thuộcsở Thông tin và Truyền thông. 28/07/2021
5 2523UBND-KGVX Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tácphòng chống dịch COVID-19 24/07/2021
6 482/TTCS-TT Quyết định Tuyên truyền chiến dịch vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 19/07/2021
7 687/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đươngthuộcSởThông tin và Truyền thôngtỉnh Tuyên Quang 24/06/2021
8 374/QĐ-UBND Quyết định Về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thôngtỉnh Tuyên Quang 24/06/2021
9 157/QĐUBND Quyết định Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 11/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 11/05/2019
10 284/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố 43 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 29/03/2019
11 1474/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục 43 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 11/12/2018
12 Số 06/TTCS-TTTH Công văn Cung cấp số liệu thống kê về thông tin cơ sở 05/01/2018