Số - ký hiệu: 284/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/03/2019
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực -------
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố 43 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về


văn bản cùng lĩnh vực

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 770/TB-HĐTDVC Công văn THÔNG BÁODanh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn (vòng 2),Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024 Sở Thông tin và Truyền thông 18/06/2024
2 1814/UBND-NC Công văn V/v triển khai thực hiện Kếhoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉđạo cải cách hành chính của Chính phủ 20/05/2024
3 45/VCV-CĐVC Quyết định Công văn triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2024-2025 14/05/2024
4 501/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 13/05/2024
5 87 /KH-UBND Quyết định KẾ HOẠCHThực hiệnChiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030trên địa bàntỉnh Tuyên Quang 10/05/2024
6 07/KH-BTCHT Quyết định Kế hoạch triển khai hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang 19/04/2024
7 245/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 31/03/2024
8 09-KH/BCĐ Quyết định Kế hoạch số 09-KH/BCĐ về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024, kèm theo định hướng chủ đề tham gia dự thi, Thể lệ Cuộc thi, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu nội dung văn bản 06/02/2024
9 1196/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Về việc quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đương; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 18/10/2023
10 395/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 18/10/2023
11 21/2023/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 09/10/2023
12 Thư kêu gọi Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử Văn bản hợp nhất THƯ KÊU GỌI Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 21/06/2023
13 37-CV/BCĐ Quyết định V/v Thông tin tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ IX 20/04/2023
14 1548/UBND-NC Công văn Về việc triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng bộ pháp điển 15/04/2023
15 113/KH-BCA-CO4 Quyết định Kế hoạch triển khai cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 09/03/2023
16 S 01-TL/BTCCT Quyết định Thể lệ cuộc thi " Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang" 190 năm hình thành và phát triển 27/08/2021
17 1058/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc phạm vi,chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 03/08/2021
18 2678/UBND-KGVX Công văn V/v quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 01/08/2021
19 119/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thôngtrực thuộcsở Thông tin và Truyền thông. 28/07/2021
20 2523UBND-KGVX Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tácphòng chống dịch COVID-19 24/07/2021