Mô tả văn bản:

Xin ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

29/5/2017

Ngày kết thúc: 07/6/2017
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG