Số - ký hiệu: 46/2016/TT-BTTTT Ngày ban hành: 26/12/2016
Thể loại văn bản: Thông Tư Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin Truyền thông
Lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông Ngày đăng: 22/02/2017
Trích yếu: Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


văn bản cùng lĩnh vực

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 120/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng Quản lýCôngnghệ thông tinvàBưu chính, Viễn thôngthuộc sởThông tin vàTruyền thông 28/07/2021
2 1227/QĐ-BTTTT Quyết định Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Tuyên Quang 06/08/2019
3 17/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 23/06/2017
4 16/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 23/06/2017
5 12/2017/TT-BTTTT Thông Tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 23/06/2017
6 11/2017/TT-BTTTT Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 23/06/2017
7 10/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm. 23/06/2017
8 07/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về Mã bưu chính quốc gia 23/06/2017
9 49/2017/NĐ-CP Nghị Định Nghị định số 49/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 24/04/2017
10 04/2017/TT-BTTTT Thông Tư Thông tư 04/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz. 24/04/2017
11 01/VBNH-BTTTT Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông 17/04/2017
12 03/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia 17/04/2017
13 02/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông 17/04/2017
14 02/2017/QĐ-TTg Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 17/01/2017
15 55/2016/QĐ-TTg Quyết định Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 26/12/2016
16 42/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 26/12/2016
17 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD Thông Tư Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 22/06/2016
18 08/2016/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 30/03/2016
19 35/2015/TT-BTTTT Thông Tư Thông tư quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng 15/12/2015
20 256/QĐ-UBND Quyết định Về việc Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 04/09/2015