LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hiện nay, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, Website Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của ngành dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân. Mời bạn đọc bấm vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
Trân trọng cảm ơn!