Số - ký hiệu: 09/2017/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/02/2017
Thể loại văn bản: Nghị Định Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Báo chí - Xuất bản
Trích yếu: Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


văn bản cùng lĩnh vực

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 799/STTTT-TTBCXB Quyết định V/v tuyên truyền Thông điệp 5T-“Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội 07/09/2021
2 122/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng Thông tin -Báo chí -Xuất bảnthuộc sởThông tin vàTruyền thông 28/07/2021
3 3/2019/TT-BTTTT Thông Tư Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí 06/05/2019
4 362/QĐ-TTg Quyết định Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 03/04/2019
5 31/QĐ-STTTT Quyết định Quy định Về quy trình xuất bản Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang 15/03/2019
6 2/2019/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 08/03/2019
7 09/2017/NĐ-CP Quyết định Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Báo chí 2016 09/01/2018
8 462/QĐ-BTTTT Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 31/03/2017
9 09/2017/NĐ-CP Nghị Định Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
10 08/2017/NĐ-CP Nghị Định Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí 08/02/2017
11 37/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình 26/12/2016
12 36/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình 26/12/2016
13 38/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016
14 41/2016/TT-BTTTT Thông Tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 26/12/2016
15 49/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại, đổi lại và thu hồi thẻ nhà báo 26/12/2016
16 48/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san 26/12/2016
17 49/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo 26/12/2016
18 52/2016/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 06/12/2016
19 24/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình 15/11/2016
20 22/2016/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 19/10/2016