Số - ký hiệu: 874 QĐ/BTTTT Ngày ban hành: 17/06/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin Truyền thông
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin Ngày đăng: 02/07/2021
Trích yếu: Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên Mạng xã hội
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


văn bản cùng lĩnh vực

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 2278 /BTTTT-THH Công văn V/v đẩymạnh triển khai việcquét mã QRđể quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểmphục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 25/06/2021
2 Số: 297 /QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang 13/08/2019
3 246 /QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụngdịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang 09/07/2019
4 1838 /UBND-THCB Công văn V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2019 02/07/2019
5 86/VP-THCB Kế hoạch V/v sử dụng chính thức phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao 29/05/2019
6 55 /KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 14/05/2019
7 46/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 11/04/2019
8 44/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 08/04/2019
9 651/UBND-THCB Quyết định V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin 18/03/2019
10 135/STTTT-CNTT Công văn Về việc bàn giao Chứng thư số cá nhân tỉnh Tuyên Quang (lần 01 năm 2019) 13/03/2019
11 406/UBND-THCB Công văn V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin 25/02/2019
12 Số: 87/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh 21/01/2019
13 Số: 144/UBND-KGVX Công văn V/v phối hợp triển khai thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án "Phát triển tri thức Việt số hóa" 16/01/2019
14 13/2017/QĐ-TTg Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 28/04/2017
15 03/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 24/04/2017
16 02/2017/TT-BTTTT Thông Tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 04/04/2017
17 351/QĐ-BTTTT Quyết định Về việc chỉ định phòng thử nghiệm. 17/03/2017
18 05/2017/QĐ-TTg Quyết định Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. 16/03/2017
19 175/2016/NĐ-CP Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 30/12/2016
20 47/2016/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 26/12/2016