Triển khai thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2020 - 08:22


Ngày 01/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang đã ban hành văn bản só 368/STTTT-CNTT về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thực hiện văn bản số 1923/BTTTT-CNTT ngày 27/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020;

Để có đầy đủ các thông tin, số liệu xây dựng Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tỉnh Tuyên Quang năm 2020, đây là căn cứ đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông của tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (Chỉ số ICT Index năm 2020 của tỉnh), Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị quý cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp đầy đủ số liệu, thông tin theo mẫu phiếu gửi kèm, cụ thể như sau:

- Mẫu 01: Cục Thống kê tỉnh.

- Mẫu 02: Cục Thuế tỉnh.

- Mẫu 03: Văn phòng UBND tỉnh.

- Mẫu 04: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Mẫu 05: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Mẫu 06: Sở Nội vụ.

- Mẫu 07: Sở Tài chính.

- Mẫu 08: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND; Các Sở, ban, ngành.

- Mẫu 09: UBND các huyện, thành phố.

- Mẫu 10: Các trường Đại học, Cao đẳng.

- Mẫu 11: Các doanh nghiệp viễn thông.

Bản mềm các Mẫu phiếu thu thập số liệu qúy cơ quan, đơn vị tải theo link tại đây hoặc file đính kèm bên dưới. 

Phiếu thu thập số liệu xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/6/2020, đồng gửi về địa chỉ email: cntt4t@tuyenquang.gov.vn để Sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin & Truyền thông.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin - ĐT: 0207 6251 788.

Nguyễn Lan


File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.051 views


Tổng số: 101 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang  

Xem tin theo ngày:   / /