Kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương tình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở mien núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2013 - 21:52


Ngày 4/4/2012, Thứ trưởng Bộ TTTTT đã chủ trì cuộc họp Ban Quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

 Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình năm 2011, 2012, phương hướng thực hiện Chương trình năm 2013, đồng chí Trần Đức Lai đã có kết luận về các nhiệm vụ thực hiện Chương trình trong thời gian sắp tới.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 4.749 views